GIGS

23 augustus : Café De Platse – 21u30
(Rollegemplaats 13, 8510 Rollegem – Kortrijk)

30 augustus : Markse Septemberkermis – 22u00
(Markegemplaats, 8510 Marke – Kortrijk)

14 september : Private gig

5 oktober : Café Gilbert – 21u00 (Engelstraat 23, 8480 Ichtegem)

12 oktober : Privéfeest (Markegem)

9 januari 2021 : Privéfeest(Heule)